This website uses cookies. They help us to know a little bit about you and how you use our website, which improves the browsing experience.

Cuprins

Thursday, 31 December 2020 00:46

Bisericile Instituţionale Impun Conţinutul Credinţei

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Astfel de Biserici instituţionale hotărăsc ce trebuie să creadă oamenii în materie de doctrine religioase şi dacă cred ceva diferit, sunt suspectaţi şi marginalizaţi. În Biserica instituţională Ortodoxă, în cea Romano-catolică sau Protestantă, în cea Penticostală sau Baptistă, sau altele, sunt de asemenea reguli clare, stabilite pentru enoriaşi. În ceea ce priveşte doctrinele, aceştia trebuie să creadă aşa cum a stabilit respectiva instituţie, că trebuie să creadă, în caz contrar sunt marginalizaţi. Este vorba, din nou de exercitarea autorităţii umane în mod abuziv, în numele lui Cristos.

Bisericile confesionale pretind că îşi extrag autoritatea lor, din autoritatea Bibliei iar unele şi din autoritatea tradiţiei. Ele se transformă în depozitare ale adevărurilor conţinute de Biblie, în organe de specialitate, care sunt cele mai în măsură să înţeleagă şi să cunoască sensurile textelor Biblice. Ele nu trăiesc şi nu pot trăi, ca instituţii în sine, viaţa pe care Isus i-a învăţat pe credincioşi să o trăiască şi nu îi iubesc pe credincioşi, aşa cum i-a iubit Isus, adică cu lepădare de sine şi până la moarte. Ele îi judecă pe credincioşi, aşa cum Isus nu a făcut, atunci când şi-a declinat calitatea de Judecător în cazul femeii prinsă în preacurvie. (Ioan 8: 11)

Biblia este scrisă pentru a edifica conştiinţele individuale, ale fiecărui credincios în parte. Biblia are relevanţă pentru un Creştin, în mod personal, în mai multe moduri. În primul rând, este importantă din punct de vedere istoric, pentru cunoaşterea vieţii, activităţii şi învăţăturilor lui Isus Cristos. În al doilea rând N.T. este o prezentare generală a doctrinei creştine, făcută, în principal, de evanghelii şi de apostolii Pavel, Iacov, Petru şi Ioan. În al treilea rând şi cel mai important, Biblia trebuie să devină o revelaţie personală pentru fiecare credincios, în mod individual. Ea nu este doar revelaţia pe care Dumnezeu o adresează întregii omeniri, ci o revelaţie prin care şi în care Dumnezeu se descoperă fiecărei persoane în parte, care crede şi care este cunoscută de El. Valoarea Bibliei constă în capacitatea ei de a produce experienţe personale individuale. Nu oferă „reţete” care o dată puse în practică, să garanteze cuiva salvarea. Aşa cum spune apostolul Pavel, dragostea este împlinirea legii. Cu alte cuvinte, Biblia ne învaţă să îl iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim spiritual aproapele, dar ea nu are puterea de a ne conferi această dragoste în mod automat, prin citirea ei. Această putere o are însă Duhul lui Dumnezeu, care ne umple inimile cu dragostea de natură divină.

Biblia nu trebuie privită ca un manual de instrucţiuni, care este cel mai bine înţeles de specialişti. Biblia vorbeşte despre dragostea spirituală şi aceasta nu poate fi învăţată doar teoretic. Înţelegerea Bibliei are, fără îndoială, o latură teologică esenţială, ea propune un întreg sistem de idei şi valori. Numai că autoritatea cunoaşterii Bibliei, de către o Biserică instituţională, nu are prioritate în faţa experienţei personale a aceluia, în a cărui existenţă cotidiană textele respective prind viaţă. Cunoaşterea Bibliei, care nu este însoţită de o legătură personală dintre credincios şi Dumnezeu şi un ghidaj permanent din partea Duhului Sfânt, nu reprezintă soluţia salvării. Prin urmare, autoritatea cunoaşterii Bibliei de către o instituţie bisericească nu suplineşte şi cu atât mai puţin, nu înlocuieşte descoperirea personală, adresată celui credincios, pe care Dumnezeu o face despre Sine, în momentul citirii ei. Sunt anumite informaţii şi revelaţii, cuprinse de Biblie, care au pentru anumite persoane o semnificaţie deosebită, dar pentru alte persoane, alte aspecte sunt mai elocvente. Nenumăratele sfaturi şi îndrumări pe care apostolii le-au formulat în cuprinsul Bibliei, sunt adresate, în principal, celor care încă nu au ajuns să cunoască dragostea lui Dumnezeu, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu ar mai fi avut nevoie de toate aceste îndreptări. Sunt învăţături începătoare, după cum ne arată apostolul Pavel. Acesta le denumeşte, în mod plastic „hrană moale.”

În realitate, cele mai importante lucruri, despre care ne învaţă Biblia, sunt nevoia de a avea o relaţie personală cu Dumnezeu şi necesitatea de a fi născuţi din nou şi amândouă laturile merg întodeauna împreună. În momentul în care credinciosul are aceste două elemente, acesta are Biblia cuprinsă în sine, scrisă în inima sa şi sfaturile practice sunt utile, dar cum trebuie să procedeze, de la caz la caz, cunoscând lumea în care trăim cu toţi, îl va învăţa Biblia din inima sa, luminată de Duhul Sfânt. Biblia nu este ca o carte de bucate, cu reţete pe care să le preparăm în casă, ea este mai degrabă ca o carte care ne arată cum să îl găsim pe bucătar. Toate învăţăturile şi semnificaţiile prezentate de Biblie pot fi înţelese cu adevărat, numai atunci când sunt aplicate la viaţa de fiecare zi. Înţelesurile Bibliei se pot desprinde foarte bine atunci când sunt puse în legătură cu experienţa personală a fiecăruia. În aspectele ei esenţiale Biblia trebuie trăită nu doar citită.

Read 34 times
Gabriel Baicu

Simțul critic în analiza textelor biblice este esențial. Totul depinde de atitudinea cu care abordăm o anumită temă, indiferent care ar fi acel subiect. O abordare caracterizată prin orbire totală în fața unor texte religioase, pe temeiul că acestea ar fi „sfinte” este cea mai sigură cale către eșec spiritual și eroare.

Website: www.zootemplate.com
Login to post comments

Elfsight cookies consent

 

Vinaora Visitors Counter

4552464
Today
This Month
All days
1039
80052
4552464

Server Time: 2024-06-25 06:07:46

Credinta Crestina

Dumnezeu este dragoste, Nasterea din Dumnezeu, Instituția Bisericii, O singura Biserica, Biserica realitate spirituala, Trupul lui Hristos, Crestinism spiritual, Relativitatea doctrinelor confesiunilor creștine, Botezul în apa, Locul si rolul femeilor in Crestinism, Relația și experiența personala cu Isus (Iisus), Hristos Fiul și fii și fiicele Tatălui, Predestinarea, O nouă reformă a Crestinismului, Inspirația Bibliei,Interpretarea Bibliei, Semnul fiarei 666, Unicitatea Bisericii lui Dumnezeu, Despre adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Despre cunoaşterea lui Dumnezeu, Despre moralitatea creştină, Locul şi rolul femeilor în Creştinism, Problema autorităţii în instituţiile bisericeşti, Teologia unităţii şi teologia ierarhiei, Apocalipsa: religia instituţională şi taina fărădelegii, The present with of the Church, Early Christianity, The New Reformation, Born from God, Faith without works is dead

Copyright © 2014 ZooTemplate. All Rights Reserved

 
Top of Page